Stična, 40. Festival pevskih zborov

Pri  festivalu pevskih zborov v Stični je sodelovalo že mnogo koroških zborov, saj so tam spravili hkrati na oder – v stadionu – nekaj tisoč pevcev, ki so tudi skupno zapeli. Na predvečer festivala pa so v zadnjih letih letih vedno organizirali srečanje domačega zbora  z zbori zamejskih Slovencev. Tako sta koroške Slovence  prejšnjo soboto zastopala moški zbor Vinko Poljanec iz Škocjana ter  vokalna skupina Akzent iz Ledinc.  Zamejske Slovence iz Furlanije je zastopal mešani zbor Jakobus Gallus iz Trsta,  madžarske Slovence pa mešani zbor Avgust Pavel  iz Gornjega Senika . Najbolj zastopani pa so bili letos slovenski pevski zbori  iz področja prejšnje  Jugoslavije s presenetljivo velikim številom pevcev, ki jih Slovenija tudi  pospešuje  v okviru pomoči zamejskim Slovencem. Tako so nastopili slovenski pevski zbori iz Niša, Sarajeva, Banja Luke, Zagreba, Splita, Šibenika, Rijeke in Pule.